Wa­tergeleidende butyltape met hoge kleefkracht

 

Voordelen

 • Bes­cher­mt bouwele­men­ten te­gen binnendrin­gend wa­ter. (Al­tern­atief voor EP­DM)
 • Werkt wa­tergeleidend en af­sluitend
 • Damp di­cht
 • Nieuwe lijm­mix met ex­treem hoge kleefkracht
 • Ook op min­erale on­der­g­ronden, ef­fen of onef­fen
 • Een­voud­ige en tijds­bespar­en­de plaatsing
 • Volvlaks klevend (geen geknoei met lijm)
 • Past zich aan on­der­g­ronden, hoek­en, profielen … aan
 • Blijft wa­ter­di­cht (ook na na­gel­door­bor­ing)
 • Per­fecte wa­ter­di­cht­ing on­der de dorpel
 • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

Wa­tergeleidende aansluit­band met hoge kleefkracht voor wa­ter­di­chte af­sluit­ing ron­dom ra­men en deuren, on­der tab­letten en het aansluiten van het on­der­dak op aan­gren­zende bouwele­men­ten. Ook op min­erale on­der­g­ronden.

  Stof
Drager elastische PE-dragerfolie
Materiaal Butylrubber met acrylaat gemodificeerd
Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie
Eigenschap Waarde Normering
Kleur Butylrubber: grijs, Folie: zwart
Oppervlaktegewicht ca. 1,9 kg/m² NBN EN 1849-2
Dikte ca. 1,1 mm NBN EN 1849-2
sd-waarde > 100 m NBN EN 1931
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden
Slagregendichtheid tot 600 Pa, waterdichte afsluiting rondom ramen en deuren ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5
Verwerkingstemperatuur -10 °C tot +35 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -20 °C tot +80 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden. Kleefbanden stevig vastwrijven. Op voldoende tegendruk letten. Wind-, luchtdichte of regenveilige verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak- en gevelbanen.
De band is onder warmte-inwerking zelfsealend.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
14134 4026639141347 20 m 150 mm 5,3 kg 2 120
14135 4026639141354 20 m 200 mm 6,9 kg 2 84
14732 4026639147325 20 m 300 mm 10,5 kg 1 60
15361 4026639153616 20 m 100 mm 3,5 kg 3 180
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.