Ge­wapende, 4-laagse on­der­dak- en on­der­span­baangeschikt voor in­b­laas­isol­atiema­ter­i­aal, bevat 2 geïn­tegreerde zelfk­levende stroken

 

Voordelen

  • Hoog dif­fusieopen en gelijk­tijdig max­im­aal slagre­gen­di­cht, wa­ter­ko­lom > 2.500 mm
  • Op­ti­male droog­con­dit­ies voor dak­con­structies: por­iën­v­rije TEEE-func­tie­mem­braan trans­porteert vocht actief naar buiten toe weg
  • Zeer hoge ver­ouder­ings­bestendigheid en ther­mis­che sta­biliteit dankz­ij TEEE-mem­braan
  • 4 maanden volledig weers­bestendig Geschikt voor tijdelijke af­dekkin­gen overeen­kom­stig het pro­duct­in­form­atieblad van de ZVDH
  • Snelle en vei­lige ver­lijming door geïn­tegreerde con­nect-zelfkleefzones in de lang­s­richt­ing van de baan
 

Toepassing

ge­wapende, 4-laagse, uit­erst dif­fusieopen on­der­dak- en on­der­span­baan, geschikt voor het leg­gen op bes­chot, on­der­dak­platen van MDF en zacht­board en alle soorten ther­misch isol­atiema­ter­i­aal.

  Stof
Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen-microvezel
Membraan TEEE, monolithisch
Wapening Vernet polypropyleen
Eigenschap Waarde Normering
Kleur antraciet
Oppervlaktegewicht 175 ±5 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 0,60 ±0,10 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 83 NBN EN ISO 12572
sd-waarde 0,05 ±0,02 m NBN EN ISO 12572
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Blootgesteld aan weersinvloeden 4 maanden
Waterkolom > 2.500 mm NBN EN 20811
Waterdichtheid niet-/verouderd* W1 / W1 NBN EN 1928
Waterdichtheid naden connect W1 NBN EN 1928
Max. trekkracht lengte/dwars 500 ±30 N/5 cm / 330 ±30 N/5 cm NBN EN 13859-1 (A)
Max. trekkracht lengte/dwars verouderd* 495 ±30 N/5 cm / 315 ±30 N/5 cm NBN EN 13859-1 (A)
Rek lengte/dwars 20 ±5 % / 20 ±5 % NBN EN 13859-1 (A)
Rek lengte/dwars verouderd* 20 ±5 % / 20 ±5 % NBN EN 13859-1 (A)
Doorscheurweerstand lengte/dwars 300 ±30 N / 300 ±30 N NBN EN 13859-1 (B)
*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering doorstaan NBN EN 1297 / NBN EN 1296
Koudbuiggedrag -40 °C NBN EN 1109
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/(m·K)
Beloopbaarheid doorstaan GS-BAU-20 (10/2003)
Onderdakbanen / Onderspanbanen USB-A / UDB-A ZVDH-Produktdatenblatt
Tijdelijke afdekking; geschikt voor ... ja ZVDH
CE-markering aanwezig NBN EN 13859-1

SOLITEX MENTO banen dienen met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht. Ze worden strak en zonder doorhangen horizontaal (parallel aan de dakvoet) als onderdak- en onderspanfolie gelegd. Bij gebruik als onderspanbaan is de spantafstand begrensd tot 100 cm.

Bevestigingen mogen niet op plaatsen worden uitgevoerd, waar verzameld water wegstroomt (bijv. in killen).

Op niet-geïsoleerde, niet verbouwde zolderverdiepingen dient een nokventilatie te worden geïnstalleerd. Laat daarvoor de SOLITEX-baan 5 cm voor de nok eindigen. Bovendien dient de onverbouwde zolderverdieping te worden voorzien van continu werkende ventilatie-inrichtingen.

Ter bescherming van de constructie tijdens de bouwfase zoals voorgeschreven door de ZVDH ('Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks' - Centrale Duitse dakdekkersbond)is het mogelijk de SOLITEX MENTO PLUS onderdak- en onderspanbaan max. 6 maanden als tijdelijke afdekking te gebruiken De dakhelling moet in dit geval minstens 14° bedragen. Daarvoor dienen de systeemcomponenten TESCON NAIDECK nagelafdichtingsband, ORCON F aansluitlijm en TESCON VANA voor het verlijmen van overlappingen resp. aansluitingen te worden gebruikt. De connect-variant beschikt over twee zelfkleefzones voor een veilige buitenafdichting. Bij het leggen en verlijmen dienen de vereisten van het reglement van de Duitse dakdekkersbond in acht te worden genomen.

Volgens het vakreglement van dakdekkers zijn deze als aanvullende maatregel bij bescherming tegen regen geschikt als onderspanbaan bij het dekken van het dak met dakpannen en leien met een gemakkelijke overlapping. Bij het gebruik als onderdakbaan met een eenvoudige overlapping op houten beschot zijn de SOLITEX MENTO-banen ook bij verhoogde eisen geschikt als aanvullende maatregel bij bescherming tegen regen.

SOLITEX MENTO PLUS kan ook als begrenzende laag voor alle soorten inblaasisolatie dienen. Een wapening zorgt voor een geringe rekking bij het inblazen. Voorafgaand aan het inblazen dient het tengelwerk reeds te zijn aangebracht. Afhankelijk van de spantenafstand valt een steunlat in het midden van de vakken (in spantrichting) aan te bevelen, die aan de draaglatten wordt bevestigd. Deze begrenst het uitbollen van SOLITEX MENTO PLUS bij het inblazen. Het overlangs aanbrengen op de dragende constructie biedt het voordeel, dat de voeg zich op een vaste ondergrond bevindt en daardoor is beschermd. De afstand van de voor de baanbevestiging noodzakelijke tackernieten mag maximaal 5 tot 10 cm bedragen.

Wordt de isolatie van buiten ingeblazen, kunnen de inblaasgaten vervolgens met de 15 cm brede TESCON VANA worden verlijmd.

Verbindingsmiddelen
WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
12911 4026639129116 50 m 1,5 m 75 m² 13 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Prestatieverklaring

PDF Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
12911 4026639129116 50 m 1,5 m 75 m² 13 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.