4-laagse on­der­dak- en on­der­span­baan, ge­wapend

 

Voordelen

  • Hoog dif­fusieopen met vochtvariabele dif­fusieweer­stand tot bene­den 0,02 m
  • Bijzon­dere vei­ligheid door por­iën­v­rije, slagre­gen­di­chte TEEE-mem­braan, wa­ter­ko­lom > 2.500 mm
  • Zeer hoge ver­ouder­ings­bestendigheid en ther­mis­che sta­biliteit dankz­ij TEEE-mem­braan
  • Bijzon­der hoge sch­eurvas­theid door wapen­ing: geschikt voor in­b­laas­isol­ati­estof­fen, bijzon­der sch­eurvast te­gen in­trap­pen, hoge sch­eurvas­theid rond na­gels en spijkers
  • 3 maanden volledig weers­bestendig Geschikt voor tijdelijke af­dekkin­gen overeen­kom­stig het pro­duct­in­form­atieblad van de ZVDH
 

Toepassing

Te gebruiken als zeer sch­eurvaste, dif­fusieopen on­der­span­baan of on­der­dak­baan op bes­chot, mdf- en zacht­boar­don­der­dak­platen en al­ler­lei soorten ther­mis­che isol­atie, bijzon­der geschikt voor in­b­laas­isol­ati­estof­fen.

  Stof
Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen-microvezel
Membraan TEEE, monolithisch
Wapening Vernet polypropyleen
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
Oppervlaktegewicht 170 ±5 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 0,55 ±0,10 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 110 NBN EN ISO 12572
sd-waarde 0,06 ±0,02 m NBN EN ISO 12572
sd-waarde vochtvariabel 0,02 m
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
Waterkolom > 2.500 mm NBN EN 20811
Waterdichtheid niet-/verouderd* W1 / W1 NBN EN 1928
Max. trekkracht lengte/dwars 495 ±40 N/5 cm / 350 ±40 N/5 cm NBN EN 13859-1 (A)
Max. trekkracht lengte/dwars verouderd* 495 ±40 N/5 cm / 350 ±40 N/5 cm NBN EN 13859-1 (A)
Rek lengte/dwars 15 ±5 % / 15 ±5 % NBN EN 13859-1 (A)
Rek lengte/dwars verouderd* 15 ±5 % / 15 ±5 % NBN EN 13859-1 (A)
Doorscheurweerstand lengte/dwars 300 ±30 N / 270 ±30 N NBN EN 13859-1 (B)
*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering doorstaan NBN EN 1297 / NBN EN 1296
Koudbuiggedrag -40 °C NBN EN 1109
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/(m·K)
Beloopbaarheid doorstaan GS-BAU-20 (10/2003)
Onderdakbanen / Onderspanbanen USB-A / UDB-A ZVDH-Produktdatenblatt
Tijdelijke afdekking; geschikt voor ... ja ZVDH
CE-markering aanwezig NBN EN 13859-1

pro clima SOLITEX PLUS banen dienen met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht. Ze worden strak en zonder doorhangen horizontaal (parallel aan de dakvoet) als onderdak- en onderspanfolie gelegd. Bij gebruik als onderspanbaan is de spantafstand begrensd tot 100 cm.

Bevestigingen mogen niet op plaatsen worden uitgevoerd, waar verzameld water wegstroomt (bijv. in killen).

Op niet-geïsoleerde, niet verbouwde zolderverdiepingen dient een nokventilatie te worden geïnstalleerd. Laat daarvoor de SOLITEX-baan 5 cm voor de nok eindigen. Bovendien dient de onverbouwde zolderverdieping te worden voorzien van continu werkende ventilatie-inrichtingen.

Ter bescherming van de constructie tijdens de bouwfase zoals voorgeschreven door de ZVDH ('Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks' - Centrale Duitse dakdekkersbond) is het mogelijk de SOLITEX PLUS onderdak- en onderspanbanen max. 3 maanden als tijdelijke afdekking te gebruiken De dakhelling moet in dit geval minstens 14° bedragen. Daarvoor dienen de systeemcomponenten TESCON NAIDECK nagelafdichtingsband, ORCON F aansluitlijm en TESCON VANA voor het verlijmen van overlappingen resp. aansluitingen te worden gebruikt. De connect-varianten beschikken over twee zelfklevende zones voor een veilig beschermende buitenafdichting. Bij het leggen en verlijmen dienen de vereisten van het reglement van de Duitse dakdekkersbond in acht te worden genomen.

Volgens het vakreglement van dakdekkers zijn deze als aanvullende maatregel bij bescherming tegen regen geschikt als onderspanbaan bij het dekken van het dak met dakpannen en leien met een gemakkelijke overlapping. Bij toepassing als onderdakbaan met een eenvoudige overlapping op houten beschot zijn de SOLITEX PLUS banen ook bij verhoogde eisen geschikt als aanvullende maatregel ter bescherming tegen regen.

Aanvullend advies voor inblaasisolatie SOLITEX PLUS kan ook als begrenzende laag voor alle soorten inblaasisolatie dienen. Een wapening zorgt voor een geringe rekking bij het inblazen. Voorafgaand aan het inblazen dient het tengelwerk reeds te zijn aangebracht. Afhankelijk van de spantenafstand valt een steunlat in het midden van de vakken (in spantrichting) aan te bevelen, die aan de draaglatten wordt bevestigd. Deze begrenst het uitbollen van SOLITEX PLUS bij het inblazen. Overlangs aanbrengen op de dragende constructie biedt het voordeel, dat de voeg zich op een vaste ondergrond bevindt en daardoor is beschermd. De afstand van de voor de baanbevestiging noodzakelijke tackernieten mag maximaal 5 tot 10 cm bedragen.

Wordt de isolatie van buiten ingeblazen, kunnen de inblaasgaten vervolgens met de 15 cm brede TESCON VANA worden verlijmd.

Verbindingsmiddelen
WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
10131 4026639010551 50 m 1,5 m 75 m² 14 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Prestatieverklaring

PDF Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
10131 4026639010551 50 m 1,5 m 75 m² 14 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.