Aansluit­band voor gebruik buiten

 

Voordelen

  • Dif­fusieopen af­di­cht­ing van aansluit­voe­gen op ra­men en deuren aan de buiten­zijde
  • actief vocht­trans­port door mono­lith­is­che TEEE-func­tie­mem­braan
  • Op­ti­male com­bin­atiemo­gelijkheid met CON­TEGA SL binnen.
  • Vliesz­ijde is bepleis­ter­baar
  • Met drie kleef­stroken flex­i­bel toe­p­as­baar in houten en massieve con­structies
 

Toepassing

Voor wind­di­chte af­sluit­ing aan de buiten­zijde van ther­misch geïsoleerde voe­gen bij in­bouw van ra­men en deuren. In com­bin­atie met CON­TEGA SL geschikt voor af­di­cht­ing van aansluit­voe­gen in de massief- en hout­bouw.

  Stof
Drager speciaal tweelaags membraan van PP-vlies en functionele TEEE-film
Lijm speciale acrylaathechtlaag
Eigenschap Waarde Normering
Kleur donkergrijs
sd-waarde 0,05 m NBN EN ISO 12572
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
Waterkolom > 2.500 mm NBN EN 20811
Slagregendichtheid tot 600 Pa, rondom ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima buiten­ban­en en an­dere on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijming kan plaats­vinden op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen, harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen).
Voor aansluitver­lijming op met­sel­werk of beton of ruwe on­der­g­ronden OR­CON F gebruiken.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Slagregendichte of winddichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar door middel van een ononderbroken, plooivrij aangebrachte aansluitband.

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Systeem
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
11946 4026639119469 30 m 85 mm 0,85 kg 8 240
11947 4026639119476 30 m 120 mm 0,6 kg 8 240
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.