Hoogef­fectieve dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­baan van buitenaf toe te passen bij isol­atie die van buitenaf wordt ge­p­laatst met vochtvariabele sd-waarde

 

Voordelen

  • Op­ti­male bes­cherm­ing te­gen bouwschade en schim­melvorm­ing, door vochtvariabele dif­fusieweer­stand
  • Bes­cher­mt de con­structie tijdens de bouw­fase te­gen weersin­vloeden vanaf een dakhelling van 10°
  • Bijzon­der hoge, in elk klimaat­bereik werkzame vochtvariabele dif­fusieweer­stand met meer dan 100-voud­ige spreiding (sd-waarde van 0,25 m tot meer dan 25 m)
  • Wa­t­er­af­stotend en wa­ter­vast, be­loop­baar
  • Bes­te waar­den bij scha­de­lij­ke stof­fen-test
 

Toepassing

Te gebruiken als weerbe­stendige, vochtvariabele dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­baan op bes­chot on­der keper­isol­atie bij alle dif­fusieopen con­structies, bijv. met on­der­dak­ban­en (pro clima SOLI­TEX) of zacht­board- en mdf-platen. Voor het uit­blijven van bouwschade bij bouw­fys­isch veeleis­ende con­structies, zoals dif­fusiedi­chte platte daken/schuine daken en groendaken. Ook on­der ex­treme klimaatom­standigheden buiten, zoals in het hoogge­ber­gte.

  Stof
Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen
Membraan Polyethyleen-Copolymeer
Eigenschap Waarde Normering
Kleur groen
Oppervlaktegewicht 150 ±5 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 0,45 ±0,05 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 16.700 NBN EN 1931
sd-waarde 7,50 ±0,25 m NBN EN 1931
sd-waarde vochtvariabel 0,25 - >25 m NBN EN ISO 12572
Hydrosafe-waarde 2,00 m DIN 68800-2
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Blootgesteld aan weersinvloeden 2 maanden
Slagregentest doorstaan ZVDH
Waterkolom > 2.500 mm NBN EN 20811
Luchtdichtheid uitgevoerd NBN EN 12114
Waterdichtheid W1 NBN EN 1928
Max. trekkracht lengte/dwars 250 N/5 cm / 170 N/5 cm NBN EN 12311-2
Rek lengte/dwars 60 % / 60 % NBN EN 12311-2
Doorscheurweerstand lengte/dwars 120 N / 120 N NBN EN 12310-1
Duurzaamheid na kunstmatige veroudering doorstaan NBN EN 1296 / NBN EN 1931
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/(m·K)
Materiaalgarantie, gedeponeerd ja ZVDH
CE-markering aanwezig NBN EN 13984

pro clima INTESANA dient met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht. Ze wordt strak en horizontaal (parallel aan de dakvoet) gelegd.
Het gewicht van het isolatiemateriaal moet door het beschot worden opgenomen.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen. Te hoge relatieve luchtvochtigheid (bijv. tijdens de bouwfase) door middel van consequent en permanent ventileren snel afvoeren. Af en toe stootventileren is niet voldoende, om grote hoeveelheden, aan constructieve oorzaken te wijten vochtigheid snel uit het gebouw af te voeren. Zo nodig bouwdrogers opstellen.

Om de vorming van condensvocht te voorkomen, dient het inbouwen van de isolatie onmiddellijk na de luchtdichte verlijming van INTESANA te worden uitgevoerd. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

Verbindingsmiddelen
WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
11779 4026639117793 50 m 150 cm 75 m² 12 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Prestatieverklaring

PDF Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
11779 4026639117793 50 m 150 cm 75 m² 12 kg 1 20
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.