Systeem DASAPLANO 0,01 connect

2:1- en 3:1-renovatiesoplossing

Voor snelle dakrenovatie aan de buitenzijde met hoog veiligheidspotentieel.
DASAPLANO 0,01 wordt op de spanten aangebracht en met een houtvezel-onderdakplaat geïsoleerd.
Aanwezig vocht wordt door de baan via haar luchtdichte, monolitische vochtactieve functiemembraan veilig naar buiten getransporteerd. Zo ontstaat een optimale bescherming tegen bouwschade en schimmel.

De voordelen

  • Func­tie­mem­braan met ac­tief vocht­trans­port voor dro­ge en vei­li­ge ther­mi­sche iso­la­tie­con­struc­ties
  • Lucht­dicht en hoog dif­fu­sie-open
  • Snel­le en vei­li­ge mon­ta­ge: Geïnte­greer­de con­nect-zelf­kleef­zo­nes in de langs­rich­ting van de ba­nen

Toelating en samenstelling

Het be­scherm- en dek­vlies van de DAS­APLA­NO 0,01 con­nect be­staat uit po­ly­pro­py­leen, de mem­braan uit een mo­no­li­thi­sche po­ly­eer­mix.
De baan is dien­over­een­kom­stig con­form NEN-EN 13984 ge­keurd en draagt het CE-te­ken.
Ex­tra keu­ring van de lucht­dicht­heid con­form NEN-EN 12114.

 

Dasaplano Einsatzbereich

Toepassingsmatrix

In deze constructies kunnen de DASAPLANO 0,01 damprem- en luchtdichtingsbanen worden toegepast

meer

 

Dasaplano Verarbeitung

Verwerkingsaanwijzingen

Om pro clima DASAPLANO 0,01 efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden
ingebouwd. Hier leest u, waar u op moet letten

meer

 

Dasaplano Systemprodukte

Systeemproducten

De componenten van het DASAPLANO 0,01-systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd en bieden alles, wat voor een veilige luchtdichting vereist is

meer

 

Planungshinweise

Planningsaanwijzingen

Om het bouwschadepreventiepotentieel van
DASAPLANO 0,01 maximaal te kunnen benutten, dient u op de volgende punten te letten

meer

 

Dasaplano Funktionsweise

Werking

Idealiter ligt het luchtdichtingsvlak aan de
binnenzijde van de thermische isolatie. Bij de 1:1-renovaties-oplossing kan een luchtdichtingsbaan ook naar het midden van de thermische isolatie worden verschoven

meer

 

Systemgewährleistung NL

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer