Systeem DASAPLANO 0,50 connect

1:1-renovatiesoplossing

Renovatieen snel uitvoeren en in één moeite door voorzien van een hoog veiligheidspotentieel:
Dat is mogelijk met de DASAPLANO 0,50 connect.
Deze is speciaal ontwikkeld voor dakrenovatie aan de buitenzijde, wordt vlak op de spanten aangebracht en met minerale wol, flexibele hout- en cellulosevezelplaten of hennepplaten geïsoleerd.
Aanwezig vocht wordt door de baan via haar luchtdichte, monolithische vochtactieve functiemembraan veilig naar buiten getransporteerd. Zo ontstaat optimale bescherming tegen bouwschade en schimmel.

De voordelen

  • Licht rem­men­de dif­fu­sie­weer­stand zorgt voor dro­ge bouw­ele­men­ten
  • Snel­le en vei­li­ge mon­ta­ge: Geïnte­greer­de con­nect-zelf­kleef­zo­nes in de langs­rich­ting van de ba­nen

Toelating en samenstelling

Het be­scherm- en dek­vlies van de DAS­APLA­NO 0,50 con­nect be­staat uit po­ly­pro­py­leen, de mem­braan uit een mo­no­li­thi­sche po­ly­meer­mix.
De baan is dien­over­een­kom­stig con­form NEN-EN 13984 ge­keurd en draagt het CE-te­ken.
Ex­tra keu­ring van de lucht­dicht­heid con­form NEN-EN 12114.

 

System DASAPLANO 0,50 Einsatzbereich

Toepassing

In de­ze con­struc­ties kun­nen de DAS­APLA­NO 0,50 dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen wor­den toe­ge­past

meer

 

System DASAPLANO 0,50 Verarbeitung

Verwerkingsaanwijzingen

Om DASAPLANO 0,50 efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd. Hier leest u waar u op moet letten

meer

 

System DASAPLANO 0,50 connect

Systeemproducten

De com­po­nen­ten van het DAS­APLA­NO 0,50-sys­teem zijn op­ti­maal op el­kaar af­ge­stemd en bie­den al­les, wat voor een vei­li­ge lucht­dich­ting ver­eist is.

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Om het bouwschadepreventiepotentieel van
DASAPLANO 0,50 maximaal te benutten, dient u op de volgende punten te letten

meer

 

2d grafik porenfreie membran

Werking

Idealiter ligt het luchtdichtingsvlak aan de
binnenzijde van de thermische isolatie. Bij de 1:1-renovaties-oplossing kan een luchtdichtingsbaan ook naar het midden van de thermische isolatie worden verschoven

meer

 

Systeemgarantie

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer