De beste koppeling van zekerheid en ecologie

De vochtvariabele diffusieweerstand van de DB+ heeft een 10-voudige spreiding tussen winter en zomer.
Al meer dan 25 jaar is deze op miljoenen vierkante meters, ook in bouwfysisch veeleisende constructies, toegepast.

System DB+ Funktionsweise

Film werkingsprincipe

spiegelen aan INTELLO

Een bewezen principe

DB+ werkt volgens het principe van de klimaatgestuurde membraan:
In een winters klimaat is de baan diffusiedichter (sd-waarde ca. 4 m) en beschermt de constructie tegen vochtintreding.

In een zomers klimaat is de baan diffusieopener (sd-waarde ca. 0,4 m) en biedt een hoog terugdrogingspotentieel.

Hieruit resulteert ook bij onvoorziene vochtintreding door convectie, flankdiffusie of vochtig ingebouwde materialen een hoge veiligheidsgraad voor de constructie.

zomer winter

Veiligheid door vochtvariabiliteit

Dankzij de vochtvariabele diffusieweerstand is de DB+ ook geschikt voor toepassing op aan de buitenzijde diffusiedichte constructies. Er zijn beperkingen met betrekking tot de standplaatshoogte en de opbouw van de constructies.
Een nog hoger bouwschadepreventiepotentieel biedt het hoogeffectieve systeem INTELLO. Dit kan onvoorziene vochtbelasting nog beter neutraliseren en verdient de voorkeur bij platte daken en groendakconstructies.