Lucht­di­cht­ingss­pray met vochtvariabele sd-waarde

 

Voordelen

  • Tijd­be­spar­end: gebruiksk­lare dis­per­sie
  • Stev­ige con­structies door uit­stek­ende hecht­ing op gang­bare op­per­vlakken in de bouw
  • Voor robuuste con­structies: na dro­gen du­urz­aam elas­t­isch en zeer stev­ig
  • Ver­hoo­gt de kwal­iteit van op­per­vlakken: zor­gt voor een op­ti­male hecht­ing tussen on­der­g­rond en ver­dere la­gen
  • Bepleister­en/beschilder­en mo­gelijk, kan met pro clima kleef­banden worden be­plakt
  • Flex­i­bel toe­p­as­baar in binnen- en bes­cher­m­de buiten­ruimtes door vochtvariabele sd-waarde
  • Uit­stek­ende res­ultaten bij de test op schadelijke stof­fen, getest con­form AgBB / ISO 16000
 

Toepassing

Kan worden gebruikt als vochtvariabele dam­pr­em en lucht­di­cht­ings­laag die mid­dels spuiten of strijken wordt aange­b­racht op wanden, pla­fonds en vlo­er­en, zoals niet bepleis­terd met­sel­werk of poreus plaat­ma­ter­i­aal.

  • Ook geschikt voor het aansluiten van con­structies als ra­men, daken, wanden, pla­fonds en vlo­er­en.
  • Even­eens geschikt voor het ver­stev­i­gen van on­der­g­ronden bij renov­aties.
  • Door de vochtvariabele dif­fusieweer­stand kan de af­di­cht­ing zow­el aan de binnen­kant als aan de buiten­kant van con­structies worden aange­b­racht.

AEROSANA VIS­CON is een hoog­waar­dige ac­ryldis­per­siepasta op wa­ter­bas­is die mid­dels strijken of spuiten kan worden aange­b­racht. De ges­po­ten vloeibare folie vormt na het dro­gen een naad­loze en elas­t­ische lucht­di­chte en dam­prem­mende bes­cherm­laag. Hecht op alle gang­bare bouw­ma­ter­ialen, op alle fol­ies van pro clima en op alu­mini­um en papier­en fol­ies.

  Stof
Materiaal waterige acryldispersie
Eigenschap Waarde Normering
Kleur donkerblauw, na volledige droging donkerblauw/zwart
Oppervlaktegewicht ca. 200 g/m² (gedroogd) NBN EN 1849-2
Coating 0,2 - 1,0 mm natte laag
sd-waarde 6,11 ±0,6 m (bij 0,3 mm dikte) NBN EN 1931
sd-waarde vochtvariabel 0,13 - 10,00 m NBN EN ISO 12572
Waterkolom 2.000 mm NBN EN 20811
overpleisterbaar / beschilderbaar ja, kan eveneens met pro clima kleefbanden worden beplakt
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +35 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -25 °C tot +90 °C (gedroogd)
Opbrengst ca. 750 g/m², afhankelijk van de laagdikte
Droging ca. 12-48 uur (bij 20 °C, 65% rel. vochtigheid) afhankelijk van de ondergrond/laagdikte
Opslag 5 °C - 25 °C, droog

Con­troleer voor gebruik of de on­der­g­rond geschikt is voor spuit­folie. Op onef­fen on­der­g­ronden of on­der­g­ronden die van een struc­tuur zijn voorzi­en, mo­eten evt. meer­dere la­gen worden aange­b­racht. Gebrek­en (los­latende delen van de on­der­g­rond) of ster­ke onef­fen­heden evt. eerst met kleef­band be­plakken (bijv. met één van de CON­TEGA SOLIDO kleef­banden) of met pl­amuur egal­is­er­en.

On­der­g­ronden mo­eten met een bezem worden schoongevee­gd of met een doek of pers­lucht worden gerein­igd.
Toe­p­assing op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te be­spuiten on­der­g­rond aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en stev­ig zijn.

AEROSANA VISCON kan eenvoudig met een Airless-apparaat (tipmaten: 3/17, 3/19, 3/25) of een kwast (> 50 mm breed) worden aangebracht.
Scheuren van meer dan 5 mm breed moeten met kleefband worden beplakt, met een vlies worden bedekt of dicht worden gemaakt. Spuit een laag eerst horizontaal en daarna kruisgewijs verticaal op het oppervlak voor de beste dekking. Alleen een gesloten laag AEROSANA VISCON zorgt voor een perfecte luchtdichtheid. Tijdens het drogen moet de laag tegen vocht (bijv. regen) worden beschermd.

Art.-nr. GTIN Inhoud VE Verpakking
1AR01106 4026639211064 10 l 10,3 kg 1 33
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.